skip to Main Content

Akupunktur og zoneterapi ved barnløshed

En graviditet kan, for nogle par, være svært at opnå og ufrivillig barnløshed kan være en belastende tilstand at være i. Akupunktur og zoneterapi stimulerer din fertilitet og virker fint sammen med fertilitetsbehandling, både inseminering og IVF og naturligvis også,…

Read more
Back To Top